Služby/Produkty

Naši skúsení profesionáli v oblasti energetiky sú zárukou toho, že od našej spoločnosti získate na mieru pripravenú ponuku a individuálny prístup s vysokou mierou odbornosti. MFGK Slovakia s.r.o. je bezpečným a spoľahlivým dodávateľom v nadväznosti na diverzifikovanú nákupnú stratégiu našej materskej spoločnosti - Hungarian Gas Trade Ltd.

 

Prehľad produktov pre dodávku zemného plynu:

  • GasFix -  produkt s fixnou cenou
  • GasIndex -  produkt s cenou viazanou na index
  • GasMix - kombinácia produktov s fixnou cenou a cenou viazanou na index
  • GasIndividual - podľa požiadaviek zákazníka

 

Prehľad produktov pre dodávku elektriny:

  • PowerFix -  produkt s fixnou cenou
  • PowerIndex -  produkt s cenou viazanou na index
  • PowerMix - kombinácia produktov s fixnou cenou a cenou viazanou na index
  • PowerIndividual - podľa požiadaviek zákazníka