Kontakt

Adresa:  MFGK Slovakia s.r.o.                                          Poruchové linky:   

     Ivánska cesta 30/B,                                              Západoslovenská distribučná, a. s.        0800 111 567

     821 04 Bratislava, Slovensko                               Stredoslovenská distribučná, a. s.          0800 159 000

E-mail:    mfgks@mfgks.sk                                                  Východoslovenská distribučná, a. s.      0800 123 332               

Telefón:  +421 (2) 3260 0888                                              SPP - Distribúcia, a.s.                            0850 111 727

MFGK Slovakia