COVID oznam

Vážení obchodní partneri!

S ohľadom na aktuálny vývoj situácie (v súvislosti so šírením vírusu COVID-19) by sme Vás chceli uistiť, že MFGK Slovakia s.r.o. vyvinie maximálnu snahu zabezpečiť poskytovanie svojich služieb / dodávok vo svojom obvyklom vysokom štandarde a bez prerušenia.

Zároveň s cieľom ochrany zdravia našich partnerov a zamestnancov, nariadilo vedenie MFGK Slovakia s.r.o. pre svojich zamestnancov prácu z domova, čo sa dotkne aj našich partnerov.

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sa Vás budú týkať patria:

  • budeme Vám k dispozícii prostredníctvom pre Vás už známych e-mailov a mobilných telefónov.
  • prosíme Vás aby ste akúkoľvek dokumentáciu zasielanú pre MFGK Slovakia s.r.o. poslali aj elektronicky na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v našej zmluve a tiež aj na adresu backoffice@mfgks.sk.
  • faktúry vystavené spoločnosťou MFGK Slovakia s.r.o. sa budú posielať predovšetkým elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu alebo na adresu Vašej kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v zmluve, ktorú máme uzatvorenú. Dajte nám prosím vedieť, ak si želáte zmeniť niektorú e-mailovú adresu na zasielanie faktúr, alebo - s prihliadnutím na súčasný stav - Vás prosíme aby ste zvážili prechod na zasielanie faktúr elektronickou formou.
  • napriek vzniknutej situácii sa vynasnažíme, aby sa k Vám čo najskôr dostali aj originály faktúr.
  • výnimkou z vyššie uvedeného sú zákazníci, ktorí nám udelili súhlas so zasielaním elektronických faktúr Pre nich budeme naďalej zasielať faktúry na nimi požadovanú e-mailovú adresu.
  • prosíme Vás, aby ste faktúry ktoré vystavíte pre MFGK Slovakia s.r.o. v každom prípade poslali aj elektronicky na e-mailovú adresu: invoicing@mfgks.sk
  • v dôsledku vykonávania práce z domova sa môže stať, že originály zmluvnej dokumentácie v tomto období nebudú vedieť v každom prípade podpísať naši konatelia. V takýchto prípadoch Vám budeme potvrdzovať uzatvorené transakcie - zmluvy elektronickou formou s naskenovaným podpisom konateľov. Prosíme Vás o flexibilitu a prijatie takýchto zmlúv. Keď už bude možné, urýchlene Vám budú zaslané originály zmlúv s podpismi našich konateľov.

MFGK Slovakia s.r.o. sa vynasnaží, aby sa Vás uvedené zmeny dotkli v čo najmenšej miere a aby bola zabezpečená plynulosť poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme aby ste sa na nás s dôverou obrátili.

Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom

MFGK Slovakia s.r.o.