O nás

MFGK Slovakia s.r.o. patrí do skupiny Hungarian Gas Trade Ltd., ktorá je členom úspešnej národnej integrovanej energetickej skupiny MVM. Činnosť skupiny MVM zahŕňa celú maďarskú energetickú sieť s ambíciou, stať sa tiež dôležitým hráčom na regionálnych trhoch.

Sme stabilným a dlhoročným dodávateľom, ktorý na vysokej úrovni poskytuje nepretržitú dodávku elektrickej energie a zemného plynu za najvýhodnejšie ceny, čím prispieva k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti a prijateľným cenám energie v Maďarsku, a tiež celom regióne.

Činnosť skupiny MVM v oblasti výroby elektriny, prenosu, správy sústavy a obchodu s elektrickou energiou a plynom pokrýva takmer celý maďarský energetický sektor. Skupina MVM je pripravená podeliť sa o svoje znalosti, odbornosť a inovatívnu víziu v energetike so spoločnosťami vo svete. Okrem toho skupina MVM poskytuje služby aj mimo energetiky; prostredníctvom svojich špecializovaných spoločností v oblasti IT, telekomunikácií, financovania a bezpečnosti sme schopný poskytnúť konkurencieschopné služby aj pre medzinárodné spoločnosti.

Hungarian Gas Trade Ltd., naša materská spoločnosť, je najväčším obchodníkom na liberalizovanom trhu s plynom v Maďarsku, a zároveň je jednou z najväčších spoločností v Maďarsku podľa tržieb. Spoločnosť je najdôležitejším partnerom maďarských poskytovateľov univerzálnej služby v plynárenstve a obchodníkov s plynom pri poskytovaní služieb domácnostiam, malým a stredným podnikom, a tiež zohráva dôležitú úlohu v segmente veľkoodberateľov ako partner zákazníkov v priemysle, distribútorov tepla a priemyselných elektrární.

Našou činnosťou, ako spoľahlivý dodávateľ energie a súvisiacich služieb, naväzujeme na dlhodobé skúsenosti z plynárenstva v Maďarsku. Sme držiteľmi potrebných licencií a povolení na dodávanie plynu pre veľkých zákazníkov, distribútorov a konečných spotrebiteľov. MFGK Slovakia s.r.o. čerpá zo synergií v rámci skupiny spoločností MVM, a tiež z odbornosti a skúseností vlastného tímu.