Zmena sídla spoločnosti

Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našich kontaktných údajoch.

Dňa 11.4.2018 sa zmenila adresa sídla našej spoločnosti na:

MFGK Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava

Prosíme Vás, aby ste na faktúrach a v korešpondencii s nami používali výlučne našu novú adresu.

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily a telefónne čísla) ostávajú nezmenené.

IČO: 50 060 872
DIČ: 2120175706
IČ DPH: SK2120175706